čet. maj 23rd, 2024

.

.

Промјена радног времена

1 min read

Caвjeт министара Босне и Херцеговине, на 13. сједници одржаној дана 1.6.2023.
године, донио je закључак којим je задужио Министарство цивилних послова Босне и
Херцеговине, да у сарадњи са Министарством правде Босне и Херцеговине, изврши анализу
радног времена у институцијама Босне и Херцеговине, које је утврђено Одлуком о радном времену у Савјету министара Босне и Херцеговине, министарствима Босне и Херцеговине и друтим тијелима Caвјeтa министара Босне и Херцеговине (Службени гласник Босне и Хериеговине“, бр, 16/1998 и 992011) и евентуалној потреби корекције истог, те информацију достави Савјету министара Босне и Херцеговине

У вези са наведеним, ради израде анализе и достављања информапије Caвjeтy
министара Босне и Херцеговине затражено је од Савеза синдиката полицијских органа у Босни и Херцеговини да достави став  о томе да ли постоји потреба да се коригује радно вријеме институција Босне и Херцеговине уз захтјев да се Савез изјасни о тренутном радном времену од 9,00 часова до 17,00 часова, као и о приједлогу радног времена од 08,00 часова до 16,00 часова.

Синдикат Државне агенције за истраге и заштиту је, у вези са наведеним, провео анкету међу чланством која је показала да се већина у свим подружницама изјаснила “ЗА” промјену радног времена са садашњег од 09 до 17 часова на предложено радно вријеме од 08 до 16 часова.

С тим у вези, Синдикат Државне агенције за истраге и заштиту је, о ставу својих чланова, обавијестио Савез синдиката полицијских органа у Босни и Херцеговини ради обједињавање одговора у име сва три синдиката који чине Савез.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu