sri. jul 24th, 2024

.

.

Obavijest iz kabineta predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

2 min read

Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini zaprimio je dopis iz Kabineta predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine , gospođe Borjane Krišto, vezano za upit o otvaranju postupka Kolektivnog pregovaranja te izmjene Odluke o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u Institucijama Bosne i Hercegovine i Odluke  o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje kojim nas obavještava o sledećem:

– vezano za otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja, obaviješteni smo da je nacrt Odluke o formiranju tima za pregovaranje u završnoj fazi u nadležnom ministarstvu – Ministarstvu pravde, te se očekuje da će navedeni prijedlog Odluke u što skorije vrijeme biti dostavljen u razmatranje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. U dopisu se navodi da je ured predsjedavajuće više puta urgirano radi što hitnijeg dostavljanja prijedloga Odluke po pretdno navedenom zahtjevu Sindikata.

– što se tiče izmjene Odluke o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u Institucijama Bosne i Hercegovine i Odluke  o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje u dopisu se navodi da je predsjedavajuća, gospođa Krišto informisala nadležnog ministra – Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, gospodina Srđana Amidžića o zahtjevima koji su upućeni te tom prilikom zatražila da se u budžetu za 2024. godinu planiraju potrebna sredstva koja su potrebna kako bi se mogle donijeti izmjene i dopune prethodno navedenih odluka.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu