čet. jan 27th, 2022

.

.

Održana edukacija – primjena Zakona o PIO FBiH

1 min read

U organizaciji Unije samostalnih sindikata policijskih sindikata Federacije Bosne i Hercegovine danas je u hotelu Holywood u Sarajevu održana edukacija na temu “Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine i njegova primjena”.

Pomenutoj edukaciji pored predstavnika samostalnih sindikata policije koji su članovi Unije prisustvovao je i predsjednik Sindikata SIPA, Edin Kahrimanović i predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini Dragan Krvavac.

Tokom edukacije, od strane ovlaštene predstavnice Zavoda PIO FBiH prezentovane su odredbe  Zakona o PIO sa poslednjim izmjenama.

Ovom prilikom posebno je pojašnjeno utvrđivanje i evidentiranje posebnog staža te korištenja istog u postupku ostvarivanja prava na penziju.

Ovom prilikom je pojašnjeno da je za policijske službenike koji su nakon izbijanja ratnih dejstava 1992. godine bili uposlenici MUP-a doprinose u jednostrukom trajanju dužni uplatiti nadležni kantoni po mjestu prebivališta za što postoji i presuda Ustavnog suda FBiH, dok za policijske službenike koji su tokom perioda 1992.-1995. bili pripadnici MUP-a ili Armije BiH i nisu imali zasnovan radni odnos isti staž se smatra kao poseban staž i trenutno nema nadležnog organa koji je dužan uplatiti staž u jednostrukom trajanju zbog čega se može koristiti prilikom ostvarivanja prava na penziju ukoliko ima navršenih 58 godina života.

Imajući u vidu odredbe Zakona o policijskim službenicima FBiH o rješavanju navedenog problema je potrebno institucionalno rješavati putem Vlade Federacije BiH.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu