pet. feb 23rd, 2024

.

.

Sastank predstavnika SSPOuBiH sa menadžmentom sve tri policijske agencije

2 min read

Danas je na inicijativu Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu, održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Saveza sindikata policijskih organa predvođeni predsjednikom Saveza Krvavac Draganom, tepredstavnici menadžmenta sve tri policijske agencije, zamjenici direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Galić Zoran, Granične policije Bosne i Hercegovine Ensad Korman i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Goran Amidžić.

Tokom sastanka razgovaralo se o nacrtu Zakona o policijskim službenicima koji je prije dvije godine pripremljen od strane agencija i usaglašen sa Savezom sindikata policijskih organa te upućen Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine s ciljem pokretanja dalje procedure s ciljem njegovog usvajanja. Nakon kraće rasprave zaključeno je da će Savez sindikata policijskih organa u narednom periodu Ministarstvu  sigurnosti Bosne i Hercegovine poslati upit u vezi sa sudbinom predmetnog nacrta zakona.

Također, dogovoreno je da se od predstavnika Saveza sindikata policijskih organa i sve tri policijske agencije formira neformalno radno tijelo koje bi u narednom periodu izdvojilo prioritetne članove iz nacrta Zakona o policijskim službenicima koji bi bili prijedlog za izmjene trenutno važećeg Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine ukoliko trenutno nema političke volje za usvajanje novog zakona u cjelosti.

Pored navedenog svi prisutni sastanku su se složili da policijskim agencijama na nivou Bosne i Hercegovine predstoji težak period obzirom na nedostatak kadrova te da je potrebno poduzeti dodatne aktivnosti kako od strane menadžmenta tako i od strane predstavnika sindikata kako bi se došlo do određenih rješenja kojima bi se umanjio nedostatak policijkskih službenika u narednom periodu.

Tokom sastanka istaknuti su i problemi koji se odnose na:

  • diskriminaciju policijskih službenika sa prebivalištem na području Republike Srpske prilikom obračuna penzije,
  • proceduru unapređenja i prijem kadeta,
  • platne razrede za policijske službenike,
  • dnevnice za službena putovanja,
  • uvjete rada sa posebnim akcentom na uvjete na pojedinim graničnim prelazima;
  • status zaposlenika i državnih službenika u odnosu na istu kategoriju u drugim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine.

Zamjenici direktora sve tri policijske agencije su dali punu podršku zahtjevima sindikata te izrazili spremnost na poduzimanje aktivnosti koje će unaprijediti uvjete rada i radno-pravni i materijalni status svih zaposlenih u policijskim agencijama.

 

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu