sri. jul 24th, 2024

.

.

UTVRĐEN PLAN PRIJEMA KADETA U POLICIJSKE AGENCIJE U 2022. GODIN

1 min read

Vijeće ministara BiH je na 57. sjednici održanoj 09.11.2022. godine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo Odluku o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2022. godini.

Odlukom je utvrđen Plan prijema kadeta i to u Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) 10 kadeta za čin policajac i 10 kadeta za čin mlađi inspektor, u Graničnu policiju (GP) BiH 125 kadeta za čin policajac i 25 kadeta za čin mlađi inspektor te u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) BiH 50 kadeta za čin policajac i pet kadeta za čin mlađi inspektor.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu