čet. maj 23rd, 2024

.

.

Započeli kolektivni pregovori

1 min read

Danas je u prostorijama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine započelo dugo očekivano kolektivno pregovaranje s ciljem zaključenja prvog Općeg kolektivnog ugovora za uposlene u institucijama Bosne i Hercegovine.

U ime poslodavca sastanku je prisustvovao kompletan pregovarački tim imenovan Odlukom Vijeća ministara dok su na strani sindikata bila po dva predstavnika Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, Sindikata državnih službenika i namještenika u institucijama BiH te Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Na prvom sastanku dogovoreni su principi pregovaranja, usvojen vremenski okvir, Poslovnik o radu te osnov za dalje pregovore.

Sastanak je protekao u pozitivnoj atmosferi a na kraju istog je zakljuceno da je potreban angazman svih učesnika s ciljem iznalaženja najpovoljnijh rješenja koja će doprinijeti poboljšanju radno-pravnog i materijalnog statusa svih uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine kroz pripremu i usaglašavanje nacrta prvog Kolektivnog ugovora.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu