uto. apr 16th, 2024

.

.

Održan sastanak Upravnog odbora SSPOuBiH

2 min read

Danas je u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu održan sastanak Upravnog odbora Saveza sindikata policijskih organa u BiH na kojem se raspravljalo o redovnim aktivnostima poduzetim u proteklom periodu te daljim aktivnostima koje je potrebno poduzeti u narednom periodu.
Toikom sastanka konstatovano je da je u službenom glasniku objavljena Odluka o imenovanju pregovaračkog tima u ime poslodvaca s ciljem vođenja pregovora sa reprezentativnim sindikatima s ciljem pripreme kolektivnog Ugovora. Predsjednik Saveza je upoznao prisutne da još uvijek nije uslijedio poziv za otpočinjanje pregovora te da se isti očekuje u što kraćem roku obzirom na dati rok od 6 mjeseci da se završi nacrt kolektivnog ugovora i isti dostavi Vijeću ministara.

Predsjednik Saveza je također prisutne upoznao da je u stalnom kontaktu sa kabinetom ministra finansija i trezora vezano za zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći te da još uvijek nije donesena nikakva odluka u vezi sa isplatom iste.

Dalje je raspravljano o aktivnostima koje se poduzimaju s ciljem izmjene Odluke o naknadi za službeno putovanje – DNEVNICAMA, kojom prilikom je zaključeno da je neophodno insistirati da se policijski službenici prilikom obavljanja operativnog rada izuzmu od primjene člana 12. navedene odluke kojom se zabranjuje kumučliranje naknada te da se stvarno provedeni sati na radu evidetiraju i plate ili refundiraju kroz slobodne dane u razumnom roku uz isplatu dnevnice koja predstavlja pojačani dodatak za ishranu.

Također prisutni su upoznati da je Savez sindikata policijskih organa na zahtjev premijera Republike Srpske, Radovana Viškovića, prikupio podatke o broju policijskih službenika sa prebivalištem na području Republike Srpske kojima tokom 2024. godine prestaje radni odnos zbog ispunjavanja uslova za ostvarivanje penzije, te zatražio od Zavoda za PIO RS da dostavi informaciju o potrebnim sredstvima koja je potrebno dodatno izdvojiti ukoliko bi se istima prilikom obračuna ličnog koeficijenta uzelo 5 najpovoljnijih godina. Navedene aktivnosti se od strane Saveza poduzimaju kontinuirano s ciljem otklanjanja diskriminacije prilikom obračuna penzije za policijske službenike koji rade u policijskim organima Bosne i Hercegovine a doprinose uplaćuju u Fond PIO RS.

U daljem toku sastanka Savez sindikata je podržao inicijativu Sindikata Granične policije i Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH koja se odnosi na izmjene Zakona opolicijskim službenicima kojima bi se omogućilo da policijski službenik radi do navršenih 60 godina života s tim da je zaključeno da isti glasi “Na zahtjev policijskog službenika PRODUŽIT ĆE SE umjesto MOŽE SE PRODUŽITI radni odnos do navršene 60. godine života ukoliko je istoi psihofizički sposoban za obavljanje policijskih poslova što dokazuje ljekarskim uvjerenjem”.

Na kraju sastanka zaključeno je da Savez sindikata, kao i Sindikati koji čine Savez pojedinačno moraju poduzeti dodatne aktivnosti kako bi se unaprijedio rad Sindikata, poboljšali uvjeti rada te zaštitio integritet sindikalnih predstavnika.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu