uto. okt 19th, 2021

.

.

Počela i primjena Zakona: Policija BiH od jučer radi po novim koeficijentima

2 min read

Počela i primjena Zakona: Policija BiH od jučer radi po novim koeficijentima

Zahvaljujući Savezu sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini koji je svojom upornošću na kraju ubijedio Parlament BiH da je neophodno korigovati koeficijente za pravičan obračun plata, od jučer policajci iz državnih agencija rade po novim koeficijentima.

Izmjenjeni Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine nakon što je izglasan u oba doma PSBiH objavljen je u Službenim novinama te se počeo i implementirati.

Usvajanjem prijedloga za korekciju koeficijenata policijskim službenicima otklonjena je dugogodišnja diskriminacija u pogledu obračuna plate policijskim službenicima.

Ovim izmjenama, a koje je u proceduru uputio Šemsudin Mehmedović predloženo je da se pravednije utvrde koeficijenti za policijske službenike od čina “policajac” do čina “glavni inspektor”, odnosno da budu izjednačeni koeficijenti policijskih službenika s koeficijentima zaposlenika i državnih službenika.

Policajci u agencijama na državnom nivou, tačnije u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), Direkciji za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) i Graničnoj policiji BiH, imali su plaće niže od primanja policajaca na drugim nivoima čak i do 500 KM.

Iako su pojedini predstavnici vlasti kazivali da trenutno nemaju novac za takav zakon u Budžetu, pa čak tražili i kasniju primjenu Zakon je usvojen.

Policijski službenici zaposleni u agencijama za provedbu zakona prilikom donošenja Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama BiH su tada oštećeni, obzirom da su im utvrđeni najniži koeficijenti bez platnih razreda za poslove sa istom stručnom spremom u odnosu na zaposlenike i državne službenike.

Inače, prema starom Zakonu o platama u institucijama BiH zaposlenici za srednjom stručnom spremom imaju koeficijent od 1,40 do 1,60, a policijski službenik 1,29! Ovo je u praksi značilo da čak i sekretarica u nekoj instituciji ima veću plaću od policajca s državnog nivoa!?

Imajući u vidu složenost, stresnost i opasnost policijskih poslova Savez sindikata policijskih organa u BiH predložio je izmjenu člana 18. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, na način da se za policijske službenike od čina policajac do čina stariji narednik utvrde koeficijenti – policajac 1,40, stariji policajac 1,55, narednik 1,70, stariji narednik 1,90 – što su delegati i zastupnici i izglasali.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu