pet. maj 7th, 2021

.

.

Povodom otvorenog pisma održan sastanak predsjednika Sindikata SIPA sa predsjednikom SSPO u BiH

2 min read

Povodom otvorenog pisma koje je Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu uputio na adresu svih nadležnih institucija u kojima su iznešeni problemi sa kojima se već godinama bore uposleni u ovoj ali i drugim policijskim Agencijama na državnom nivou, dana 06.02.2021. godine u Mostaru održan je sastanak predsjednika Sindikata Kahrimanović Edina sa predsjednikom Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini Krvavac Draganom.

Tokom sastanka Krvavac je istakao da je otvorenim pismom koje je upućeno prema institucijama Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu obuhvatio dio problema uposlenih u policijskim Agencijama te da će se u narednom periodu nako što eventualno zaprimi zahtjeve Sindikata i druge dvije policijske agencije, Granične policije Bosne i Hercegovine  i Direkcije za koordinaciju policijskih organa u Bosni i Hercegovini od strane Saveza sindikata policijskih organa sačiniti Zahtjev za rješavanje istih u kojem će se pored problema pomenutih u dopisu Sindikata SIPA-e naći i drugi problemi čije rješavanje već godinama traži Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka istaknuta je i značajna podrška zahtjevima Sindikata data od strane rukovodilaca policijskih Agencija što se desilo prvi put od osnivanja Sindikata u policijskim Agencijama.

Na kraju sastanka dogovoreno je da Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini na inicijativu sindikata koji čine Savez Vijeću ministara uputi gore pomenuti zahtjev sa precizno utvrđenim rokovima za postupanje, te da razmotri radikalnije mjere koje će se poduzeti ukoliko se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ponovo ogluši o dostavljene zahtjeve.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu