čet. maj 23rd, 2024

.

.

Predstavnici Sindikata SIPA na Medunarodnim sportskim igrama SPH

1 min read

Tokom proteklom vikenda u Trogiru su održane XIX Međunarodne sportske igre u organizaciji Sindikata policije Hrvatske kojima su prisustvovali i predstavnici Sindikata Državne agencije za istrage i zaštitu, Edin Kahrimanović  predsjednik i Zoran Bozalo, član Upravnog odbora i povjerenik sindikalne podružnice Sjedište.

Pored predstavnika Sindikata SIPA Međunarodnim sportskim igrama su prisustvovali i delegacije Saveza sindikata policijskih organa u BiH, Sindikata Granične policije BiH, Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH,  Policiskog sindikata Slovenije, Nezavisnog sindikata policije Srbije, Nezavisnog sindikata policije Crne Gore, Policijskog sindikata Makedonije, Sindikata policije Unsko sanskog-kantona, Sindikata policije Kantona 10 – Livno, Sindikata uposlenih u MUP-u Republike Srpske, Policijskih sindikata Albanije, Rumunije i Bugarske te predstavnici europskog udruženja policijskih sindikata EPU.

Tokom održavanja navedenih igara održano je  niz sastanaka sa predstavnicima gore pomenutih sindikata na kojima su razmijenjena iskustva u pogledu sinfikalnog djelovanja s ciljem jačanja sindikalnog aktivizma.

Sindikat SIPA se zahvaljuje JP BH Pošta doo Sarajevo koje je finansijski podržalo učešće naših predstavnika na navedenoj manifestaciji.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu