pet. feb 23rd, 2024

.

.

SINDIKALNI IZBORI 2023!

2 min read

Poštovani,

kako smo vas ranije upoznali mandat rukovodstva Sindikata SIPA ističe u martu 2023. godine i stim u vezi Upravni odbor Sindikata je na poslednjoj održanoj sjednici odlučio da je neophodno održati izbornu Skupštinu Sindikata najkasnije do kraja februara mjeseca.

Tim povodom odlučeno je da su sve organizacione jedinice Sindikata do kraja januara 2023. godine dužne održati radne – izborne sastanke na kojima će biti izabrani sindikalni povjerenici, članovi sindikalnih povjerenstava i delegati Skupštine za mandatni period 2023.-2027. godina te Zapisnike sa održanih sastanaka dostaviti sekretaru Sindikata Ifeti Dedić najkasnije do 30.01.2023. godine.

Također, imajući u vidu član 22. Statuta Sindikata prema kojoj svaki član Sindikata ima pravo “da bude biran u organe Sindikata i da učestvuje u biranju”, pozivamo članove Sindikata da u što većem broju prisusustvuju sastancima sindikalnih podružnica gdje će se  izabrati predstavnici podružnice u Skupštini Sindikata. Isto tako pozivamo sve zainteresovane članove za obavljanje bilo koje od dole navedenih funkcija u Sindikatu svoju pismenu prijavu dostave na sastancima sindikalnih podružnica ili eventualno sekretaru Sindikata Ifeti Dedić najkasnije do 30.01.2023. godine.

Na izbornoj Skupštini biraju se:

– predsjednik Skupštine;

– predsjednik Sindikata;

– zamjenik predsjednika Sindikata;

– sedam članova Upravnog odbora,

– predsjednik i dva člana Nadzornog odbora.

Nakon kompletiranja svih zapisnika sa sastanaka i pristiglih prijava za obavljanje određenih funkcija u Sindikatu bit će određen datum i delegatima upućen poziv za Izbornu Skupštinu.

Napominjemo da prema članu 26. Statuta Sindikata Skupštinu čine delegati koje predlažu sindikalna povjereništva proporcionalno broju članova podružnice, na taj način što se na svakih 15 članova sindikata bira jedan delegat.

Kako bi smo blagovremeno pripremili i održali izbornu Skupštinu Sindikata molimo vas da se pridržavate utvrđenih rokova i da u što većem broju prisustvujete sastancima sindikalnih podružnica. O datumu, vremenu i mjestu održavanja sindikalnih sastanaka bit ćete blagovremeno obaviješteni od strane sindikalnih povjerenika.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu