uto. okt 19th, 2021

.

.

Sindikat policajaca bez policajaca: Koga zastupa Čopelj i gdje joj je reprezentativnost!?

3 min read

Odluka Vijeća ministara BiH o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH donijela je mnogo problema, kako za državne službenike s područja KS tako je i ugrozila rad policijskih agencija na državnom nivou, pa čak doveli u pitanje i njihov dalji rad, piše novinska agencija Patria.

Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini na čelu sa Draganom Krvavcem upozorio je da je ovo novi udar na državne policijske agencije te ističu da nisu konsultirani, niti pitani, a što je zakonska obaveza.

Odlukom je predviđen model obračuna predmetne naknade zasnovan na iznosu dnevne, odnosno sedmične naknade prema dužini putovanja s posla na posao zaposlenih u institucijama BiH. Iznos dnevne, odnosno sedmične naknade utvrđen je na osnovu prebivališta zaposlenog, pri čemu se u obzir uzima broj kilometara od mjesta rada do mjesta prebivališta utvrđen najkraćom prometnom putnom komunikacijom na navedenoj relaciji, s tim da mjesečna naknada u ove svrhe ne prelazi iznos od 300 KM.

– Prilikom izrade podzakonskih akata Vijeće ministara izvršit će konsultacije s predstavnicima reprezentativnog sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine – stoji u Zakonu o plaćama u institucijama BiH.

No veliki problem nastao  jer je Ministasrtvo finansija BiH na čelu sa Vjekoslavom Bevandom konsultirao Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama BiH, ali ovaj sindikat nema reprezentativnost kad je riječ o policijskim službenicima!

Predsjednica ovog sindikata Lejla Čopelj, za koju naši izvori tvrde da je bliska SDA, ništa nije poduzela da iz naziva briše „policijske službenike“, jer je za policiju na državnom nivou reprezentativan i osnovan Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini.

Čak ni u Ministarstvu pravde ništa ne poduzimaju po zahtjevu koji stoji u ovom ministarstvu, a u vezi s izmjenom naziva sindikata na čijem je čelu Čopelj.

– Moguće su i krivične prijave, jer je lažno predstavljanje krivično djelo – kaže naš izvor.

Inače, odlukom Vijeće ministara o naknadi za prijevoz dodatno će otežati uvjete i život policajaca, te Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini traži da se policijske agencije izuzmu iz ove odluke.

Ovom odlukom posebno će biti ugroženi pripadnici Granične policije, s obzirom da pojedini putuju velike udaljenosti da bi stigli do posla. Pitanje je sada, upozoravaju u Savezu, kako ljudi uopće da dolaze na posao. Inače, ova odluka se primjenjuje od 1. oktobra.

Također, izražena je sumnja u procijenjenu uštedu u budžetu institucija a za koju su u Vijeću ministara kazali da će biti do 725.000 KM godišnje. Negdje je oko 23.000 zaposlenih te pi po toj računici Vijeća ministara u prosjeku uzeli po 2,62 KM.

NEZADOVOLJNI I U SARAJEVU

Još je nejasno i čija prava je zastupala Čopelj, radnika ili SDA i vladajuće svite iz Vijeća ministara, jer je ona sama u dopisu Ministarstvu finansija prilikom prigovora koje je slala u toku izrade odluke kazala da „jedino ispravno i na zakonu zasnovano rješenje bi bilo da se svim zaposlenim, naknada za prijevoz obračunava po jedinstvenom osnovu ili jednakim kriterijima bez obzira na mjesto prebivališta“.

Tako danas naknada za prevoz se plaća po kilometru. Pa, npr. ako je udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta tri kilometra naknada za prijevoz je 1,62 KM za stvarni broj dolazaka i odlazaka s posla. U principu nedovoljno za mjesečnu kartu, kao i kupovinu karte u javnom prijevozu (komercijala 2 KM, trolejbus i tramvaj 1,80 KM).

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu