pet. feb 23rd, 2024

.

.

INICIJATIVA ZA SISTEMATSKE PREGLEDE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

1 min read

Sindikati policijskih agencija na nivou Bosne i Hercegovine već dugi niz godina upozoravaju na potrebu organizovanja redovnih sistematskih pregleda za sve policijske službenike.

Navedena inicijativa je ugrađena i u nacrt Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine kao i obaveza sistematizovanja radnog mjesta i upošljavanja psihologa u sve tri policijske Agencije.

U izvještaju Odbora za žalbe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2022. godinu navedeno je da je čak 98 žalbi podneseno protiv policajaca zaposlenih u Graničnoj policiji, tri protiv onih koji rade u Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) i pet žalbi protiv službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, međutim ono što je bitno istaći u pomenutom izvještaju je i zaključak Odbora kojim se zadužuju policijske agencije na nivou BiH da pokrenu inicijativu za obavljanje redovnog sistematskog pregleda policajaca koji imaju dozvolu za nošenje oružja, a naročito pripadnika Jedinice za specijalnu podršku s posebnim naglaskom na psihološko testiranje. Pored toga, u zaključku se takođe navodi da bi policijske agencije na nivou Bosne i Hercegovine trebalo da u okviru pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta sistematizuju radno mjesto psihologa, koji bi prema potrebi pružao stručnu pomoć policajcima, posebno u situacijama naročite izloženosti stresnim događajima.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu