čet. apr 15th, 2021

.

.

OBJAVLJENA METODOLOGIJA O IZMJENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA RASPOREĐIVANJE UPOSLENOG UNUTAR PLATNOG RAZREDA

1 min read

U Službenom glasniku BiH broj 76/20 od 24.11.2020. godine objavljena je Metodologija o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda. Napominjemo da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 165. sjednici, održanoj 26. 10. 2011. godine, donijelo Metodologiju za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda koja se do sada nije primjenila. Usvajanjem Metodologije o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda i njenom objavom u Službenom glasniku stekli su se preduslovi da rukovodioci institucija donesu pojedinačna rješenja o novim platnom razredima za sve uposlene.

Formiranjem Povjerenstva za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 59/19), jedan od zadataka povjerenstva bila je i izrada prijedloga izmjena i dopuna Metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda i odgovarajućih odredbi Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine kojima će se detaljnije propisati prava i obveze rukovoditelja institucije vezano za utvrđivanje ciljeva, mjerenje učinaka i ocjenjivanje izvršitelja prema postignutim rezultatima.

U sastav Povjerenstva za plaće i naknade u institucijama BiH, pored ostalih članova, kao usuglašeni prijedlog reprezentativnih sindikata uposlenih u institucijama BiH imenovana je Ana Mrnjavac, predsjednica SUINO BiH. 

Metodologija-76-20

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu