pet. feb 23rd, 2024

.

.

Održan sastanak sa poslanikom u Predstavničkom domu PS BiH

1 min read

Predsjednik sindikata Državne agencije za istrage i zaštitu Edin Kahrimanović, danas je u prostorijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prisustvovao sastnaku sa prof. dr. Muslić Albinom, poslanikom  u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kojom prilikom je istog upoznao sa radno-pravnim i statusnim problemima uposlenih u policijskim agencijama na nivou Bosne i Hercegovine te aktivnostima koje sindikat SIPA-a samostalno ili kroz Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini poduzima s ciljem unapređenja svih statusnih pitanja.

Tokom sastanka prof.dr. Muslić je istakao da će poduzeti sve neophodne aktivnost koje mu dopušta poslanički status kako bi se unaprijedio radno-pravni i materijalni status svih uposlenih u policijskim agencijama te iskazao spremnost u pogledu stručne saradnje u iznalaženju zakonskih rješenja koja će dovesti do boljeg radno-pravnog i materijalnog statusa uposlenih.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu