sri. sep 27th, 2023

.

.

Vijeće ministara BiH sutra o visini osnovice i budžetu za 2023. godinu

1 min read

Sjednica Vijeća ministara BiH, započeta 10. 3. 2023. godine, biće nastavljena u srijedu, 15. 3. 2023. godine, u 10.00 sati, sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

  • Nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period od 2023. do 2025. godine Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH
  • Nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu. Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH.
  • Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu. Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH
  • Prijedlog odluke o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. ggodine. Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH
  • Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje. Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu