uto. apr 16th, 2024

.

.

SASTANAK PREDSJEDNIKA SINDIKATA SIPA SA PREDSJEDNIKOM SDP-a BiH

2 min read

Predsjednik Sindikata Državne agencije za istrage i zaštitu Edin Kahrimanović je danas u prostorijama SDP-a BiH, prisustvovao sastanku sa gospodinom Nerminom Nikšićem, predsjednikom Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka Kahrimanović je gospodina Nikšića upoznao sa problemima sa kojima se susreću uposleni u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu po sledećim pitanjima:

  • visina plate uposlenika, državnih i policijskih službenika, toplog obroka i regresa;
  • inicijativom za izmjene Zakona o platama s ciljem utvrđivanja platnih razreda za policijske službenike;
  • osiguranje uposlenih od posljedica nesretnog slučaja obzirom da su policajci u policijskim agencijama na nivou države jedini u svijetu koji nisu osigurani;
  • potrebnom definisanja obaveznih sistematskih pregleda policijskih službenika;
  • diskriminacijom policijskih službenika sa prebivalištem na području Republike Srpske prilikom obračuna penzije;
  • diskriminatornom Odlukom o načinu ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i sa posla u institucijama Bosne i Hercegovine;
  • problemima sa Pravilnikom o izgledu policijske uniforme koji je usvojen davne 2017. godine i nikada nije objavljen;
  • službena putovanja, koja je potrebno razdvojiti od operativnog rada te policijskim službenicima platiti prekovremeni rad, rad noću i rad u dane vikenda;
  • potrebom uspostave socijalnog dijaloga s ciljem zaključenja Kolektivnog ugovora;
  • materijalno-tehničkom opremljenošću prvenstveno na pojedinim graničnim prelazima na kojima rade kolege iz Granične policije Bosne i Hercegovine.

Nakon što je upoznat sa problemnima, gospodin Nikšić je istakao punu podršku Socijaldemokratske partije te istakao da će putem kadrova SDP-a BiH u Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine nastojati da iznađu rješenja navedenih problema te posebno istakao da je već predviđeno povećanje osnovice za obračun plate dok bi se većina ostalih istaknutih problema mogla riješiti kroz izmjene Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine što ne zahtijeva znatna dodatna sredstva u Budžetu  za njihovu realizaciju.

Predsjednik Sindikata Kahrimanović se zahvalio na izdvojenom vremenu i razumijevanju za probleme sa kojima se susreću uposleni u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu te izrazio nadu da će se sa rješavanjem istih započeti u što kraćem roku.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu