uto. apr 16th, 2024

.

.

Održan sastanak Upravnog odbora Sindikata SIPA

3 min read

Danas je u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu u Istočnom Sarajevu održan redovni sastanak Upravnog odbora na kojem su razmatrane uglavnom tekuće aktivnosti i obaveze Sindikata do kraja godine.

S tim u vezi Upravni odbor se usaglasio da je potrebno do kraja novembra zakazati izvještajnu Skupštinu Sindikata na kojoj će biti prezentovani izvještaj o radu Sindikata za period od 01.01.2021. godine do 30.10.2022. godine, kako bi se stekli uslovi za pripremu i održavnje izborne Skupštine početkom 2023. godine a najkasnije do kraja februara.

Predsjednik Sindikata je upoznao Upravni odbor sa problemima i nedostatkom osoblja koje radi na održavanju higijene u zgradi Agencije nakon čega je Upravni odbor prihvatio zahtjev higijeničarki za besplatnu pravnu pomoć. Predsjednik Sindikata je istakao da nije mnogo bolja situacija ni sa administrativnim osobljem obzirom da trenutno nedostaje više od 10 izvršilaca, nakon čega je zaključeno da je nophodno insistirati kod menadžmenta Agencije da se iznađe rješenje za prevazilaženje uočenog problema.

U nastavku sastanka predsjednik Sindikata je informisao članove Upravnog odbora da je u proteklom periodu na adresu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, ministra sigurnocti BiH, ministra finansija i trezora BiH i ministra pravde BiH uputio inicijativu za izmjenu člana 18. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine kojim su definisani platni razredi za činove policijskih službenika na način da se po istom principu kao i za državne službenike i zaposlenike i policijskim službenicima utvrde unutrašnji platni razredi za što su trenutnim zakonskim rješenjem uskraćeni. Predmetnom inicijativom je ukazano da se trenutnim zakonskim rješenjem i nejednakim postupanjem čini diskriminacija policijskih službenika što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije.

Dalje, predsjednik Sindikata je istakao da je neophodno odmah nakon formiranja zakonodavne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine organizovati debatu na temu “Psihološka i zdravstvena zaštita policijskih službenika” na kojoj bi učešće trebali uzeti istaknuti akademski profesori sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakulteta političkih nauka, psiholozi a na koju bi bili pozvani direktori sve tri policisjke agencije, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar sigurnosti, ministar pravde Bosne i Hercegovine, predstavnici zastupničkih klubova iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštiner Bosne i Hercegovine. Inicijativa je podržana od strane svih članova Upravnog odbora.

Upravni odbor Sindikata je u daljem radu donio Odluku o pokretanju procedure nabavke novogodišnjih paketića za djecu članova Sindikata rođenu u periodu od 01.01.2015. godine do 31.12.2022. godine. Odlukom je utvrđeno da vrijednost pojedinačnog paketića iznosi cca 30,00 KM. Također, pokrenuta je inicijativa za nabavku novogodišnjih poklona za sve članove Sindikata u vrijednosti pojedinačno od cca 15,00 KM.

Upravni odbor Sindikata je donio odluku o organizaciji manifestacije podjele novogodišnjih paketića za djecu članova Sindikata u periodu 20.-22- decembar (tačan datum će biti utvrđen naknadno).

Također, Upravni odbor je prihvatio inicijativu predsjednika Sindikata  i donio Odluku o pokretanju procedure organizacije VI. Međunarodne konferencije i sportskih igara “NEUM 2023” koje bi se trebale održati u periodu od 26. do 28.05.2023. godine a na koje će biti pozvani učesnici sindikata regiona te Sindikata GP BiH, Sindikata DKPT BiH te drugi policijski Sindikati iz Bosne i Hercegovine.

Na kraju sastanka Upravni odbor je donio zaključak da je neophodno pratiti aktivnosti izvršnih organa vlasti te imajući u vidu stanu i veliku stopu inflacije insistirati na povećanju osnovice za obračun plate za 2023. godinu.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu