sri. avg 10th, 2022

.

.

VIJEĆE MINISTARA USVOJILO ODLUKE O TOPLOM OBROKU, PREVOZU I DODATKU

1 min read

Na današnjoj sjednici Vijeće ministara je između ostalog razmatralo i usvojilo prijedloge odluka o visini naknade za ishranu, visini naknade troškova prijevoza i posebnom dodatku na platu policijskim službenicima i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

Odlukom o visini naknade za ishranu tokom rada povećana je naknada sa sadašnjih 8,00 KM na 11,00 KM po danu, dok je Odlukom o izmjeni odluke o naknadi troškova prijevoza korigovana tablica utvrđene naknade po kilometru za 20% a gornji limit podignut sa 300,00 KM na 400,00 KM.

Odlukom o povećanju naknade za ishranu tokom rada nisu obuhvaćeni imenovani zvaničnici i savjetnici kojima ostaje iznos naknade od 6,00 KM.

Vijeće ministara je usvojilo poslije 14 godina čekanja usvojilo i Odluku o utvrđivanju posebnog dodatka na platu policijskim službenicima i Državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu kojom se osim policijskim službenicima utvrđuje dodatak na platu u iznosu od 10 do 25% za državne službenike u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavgljaju poslove i zadatke koji su u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima.

Primjena usvojenih odluka je od 01.09.2022. godine.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu