sri. sep 27th, 2023

.

.

Poziv delegatima u Domu naroda i ministrima u Vijeću ministara

2 min read
Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu pozdravlja odluku o usvajanju budžeta za 2022. godinu kojim se omogućuje realizacija Odluke Vijeća ministara o vraćanju osnovice za obračun plate uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine na iznos iz 2009. godine međutim ističemo da se bi ovim neće zaustaviti odlazak stručnih kadrova iz policijskih Agencija obzirom da je plata najugroženijim kategorijama korigovana za veoma mali iznos.

Kako bi pokušali zaustaviti odlazak kadrova iz policijskih agencija za početak je neophodno usvojiti izmjene Zakona o platama u institucijama BiH u Domu naroda kojim se koeficijenti svih zaposlenih do koeficijenta 3 povećavaju za 0,20 čime će se napraviti linearno povećanje plate za najugroženije kategorije, prema novoj osnovici za obračun plate, u iznosu od 107 KM za sve od koeficijenta 1 do koeficijenta 2,73, a onda pristupiti izradi novih zakonskih rješenja i izdvajanju specifičnih agencija kao što su policijske agencije i OSA iz sadašnjeg Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
Napominjemo da ni usvajanjem izmjene koeficijenta od 0,20 sa novom osnovicom policijski službenici, državni službenici i zaposlenici neće imati ni približno visinu plate sa istim kategorijama zaposlenih na entitetskim, kantonalnim pa i općinskih nivoima koji su mnogo više plaćeni.
S tim u vezi, pozivamo delegate u Domu naroda da na prvoj sljedećoj sjednici podignu ruke za ovih 0,20 ne obazirući se na razna pisanja onih koji nisu obuhvaćeni ovim izmjenama, a Vijeće ministara da postupi po zaključku Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine i što hitnije koriguje Odluke o visini naknade za topli obrok i naknade za troškove prevoza.

 

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu