pon. jul 26th, 2021

.

.

SARADNJA SINDIKATA SA ASA BANKOM

1 min read

Predsjednik Sindikata Državne agencije za istrage i zaštitu danas je održao sastanak sa predstavnicima domaće ASA BANKE na kojem je dogovorena uža saradnja Sindikata sa ovom bankom s ciljem obezbjeđenja boljih i povoljnijih uslova za kreditiranje svih finansijskih  potreba članova Sindikata.

Tokom sastanka predstavnici ASA BANKE su ponudili da za sve zainteresovane članove Sindikata pripreme ponude za refinansiranje postojećih kredita u drugim bankama a koje bi pripremili na osnovu ankete koju će u narednom periodu provesti u saradnji sa Sindikatom.

Naime predstavnici ASA BANKE su pripremili anketni list u kojem se traže osnovni podaci koji treba da popune svi zainteresovani članovi Sindikata i isti putem maila dostave direktno banci nakon čega će banka izvršiti obradu i pripremiti neobavezujuću ponudu za refinansiranje postojećih kreditnih zaduženja koja će prema usmenim obećanjima zasigurno biti povoljnija od trenutne.

Pored ponude novih kredita i refinansiranja postojećih kreditnih zaduženja ASA BANKA nudi i povoljnije uvjete vođenja tekućeg računa te kreditiranja registracije vozila putem platne liste na više mjesečnih rata preko ASA OSIGURANJA sa kojim Sindikat već sarađuje.

Sindikat će u narednom periodu putem maila i sindikalnih povjerenika svim članovima staviti na raspolaganje predmetni anketni upitnik te kontakt informacije banke za sve dodatne informacije.

Cilj Sindikata je putem domaće banke obezbijediti svojim članovima najpovoljnije uslove za pribavljanje potrebnih finansijskih sredstava.

    

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu